Om parterapi

Jeg anbefaler som udgangspunkt 5 sessioner á 1,5 timer med ca. 2-3 uger i mellem.

I denne periode på ca. 3 måneder, gælder ”skilsmissekortet” ikke. Så længe terapien står på, er det en forudsætning, at begge parter ønsker at blive sammen. Hvis det ikke er tilfældet, anbefaler jeg at vi stopper terapien.

Grunden til, at jeg anbefaler 5 sessioner er, at langvarige parterapi-forløb sjældent giver mere end korte intensive forløb og det kan være en ”sovepude”, forstået på den måde at: ”Nu går vi i parterapi, så sker der nok noget, – så ændrer forholdet sig nok. ” Parterapi skal ikke bare være en lindring og en måde at få god kontakt med hinanden på hver tredje uge. Det handler om at tage ansvar for sig selv og sit parforhold – også i dagene mellem sessionerne.

Jeg arbejder ud fra et eksistentialistisk menneskesyn: Et hvert menneske er ansvarlig for sig selv, sit liv og sin seksualitet. Det betyder grundlæggende, at et hvert menneske har friheden til at vælge, hvordan man vil leve sit liv. Det kræver mod at se sig selv og sit parforhold klart og at tage ansvar for sin egen andel af konflikten. Og ikke gøre den anden forkert.

Differentiering er et nøglebegreb i parterapi – vigtigheden af at holde fast ved sig selv i nærkontakten med den anden. Jeg kalder det at få ”filtret følelserne ud af hinanden”. Det modsatte er symbiose.

Differentiering handler om følelsesmæssigt at stå på egne ben. At undersøge, hvad er mit og hvad er dit? Hvad er mine følelser og mine behov? Hvad er dine?
Og ikke lade sig vælte om kuld, når den anden bliver ked af det, vred eller appellerende. Så snart man trøster, afleder, kompenserer eller afbalancerer den anden, er man symbiotisk og med til at ”forplumre”, i værste fald hindre et klarsyn og dermed udvikling.

Det handler ikke om at lave hinanden om, men om “At se det, der er”. Det er det, jeg som parterapeut kan hjælpe med.