Om Bjørns historie

forside-web-2 lille

I bogen bliver man draget ind i sidste del af et intenst terapeutisk forløb, der har strakt sig over fire år. Hovedpersonen Bjørn, som nu er 47 år, fortæller om sin barndom, hvor han vokser op hos sine bedsteforældre. Sammen med terapeuten forsøger han at komme til bunds i de familiehemmeligheder, løgne og bedrag, som han loyalt har båret på i 30 år, og som prægede barndommen og ungdommen, og som var stærkt medvirkende til, at Bjørn blev syg og indlagt på psykiatrisk hospital som 19-årig.